Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 r. zmienia się zasadniczo sposób opłacania podatków PIT, CIT i VAT. Poniżej przedstawiamy opis zmian oraz wyjaśniamy czym jest mikrorachunek podatkowy.

Mikrorachunek podatkowy – czym jest?

Jest to przypisany do podatnika indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy), który od 1 stycznia 2020 r. służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Jest to rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do wpłat podatków. Ewentualne zwroty będą dokonywane przez urząd skarbowy na twój rachunek bankowy wskazany jako rachunek do zwrotu podatku, np. w CEIDG.

Numer twojego mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet w przypadku zmiany adresu zamieszkania, właściwości urzędu skarbowego czy nazwiska.

Przed terminem płatności podatku upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku podatkowego. Bez tego nie zapłacisz należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.

Co z pozostałymi podatkami – gdzie je wpłacać?

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT należy wpłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe właściwych miejscowo urzędów skarbowych, zgodnie z wykazem numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych Krajowej Administracji Skarbowej (obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.). 

Jak sprawdzić numer swojego mikrorachunku podatkowego?

Mikrorachunek podatkowy sprawdzisz korzystając z generatora na podstawie numeru NIP lub PESEL. Pamiętaj, że z numeru PESEL korzystasz, jeśli jesteś osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT. Z numeru NIP korzystasz w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne.

Co z dotychczasowymi rachunkami?

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT będą działać tylko do 31 grudnia 2019 r.

Jakie ułatwienia daje mikrorachunek?

Jak twierdzi Ministerstwo Finansów:

  • w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy.
  • jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem podatkowym,
  • nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto,
  • mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach.

Czego nie powie ci rząd o mikrorachunku?

Przede wszystkim zmieni się sposób zaliczania wpłat na poczet poszczególnych podatków i sposób zaspokajania zaległości podatkowych.

Okazuje się, że nawet gdy szczegółowo opiszemy przelew podatkowy – jakiego zobowiązania podatkowego dotyczy, urząd skarbowy w pierwszej kolejności zaliczy wpływ środków na poczet ewentualnych zaległości podatkowych, a dopiero później na wskazane zobowiązania podatkowe. Oznacza to, że nasze zobowiązania podatkowe będą miały szansę nie przedawnić się nigdy.