Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

IP Box – 5% PIT dla programistów

Czym jest IP Box?

IP Box to ulga, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., polega ona na objęciu pięcioprocentową stawką dochodu z praw własności intelektualnej (IP). Na te prawa zaliczają się, m.in. patenty, prawa ochronne na wynalazek, na wzór użytkowy, z rejestracji wzoru przemysłowego oraz autorskiego prawa do programu komputerowego. Wprowadzenie ulgi IP Box ma na celu rozwinięcie innowacyjności, co wpłynie na zmniejszenie zobowiązań podatkowych osób, które uzyskują dochody z tytułu tworzenia kwalifikowanego IP.

Kwalifikowane IP – czym jest?

Kwalifikowanym IP określa się takie, które zostało wytworzone w ramach działalności badawczo-rozwojowej, znajduje się w katalogu praw IP oraz podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz odrębnych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Kogo obowiązuje ulga IP Box?

Ulga IP Box przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą innowacyjną działalność np. badawczo-rozwojową. Ulga obejmuje zarówno podatników PIT, jak i CIT (na podstawie art. 24.d i art. 24e. ustawy o CIT oraz art. 30ca. i art. 30cb. ustawy o PIT). Oznacza to, że z preferencji skorzystają nie tylko spółki akcyjne i z.o.o., ale również przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznes samodzielnie. Wśród najważniejszych wymogów u przedsiębiorców wymienia się:

 1. prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
 2. wytworzenie kwalifikowanego IP w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
 3. poniesienie kosztów kwalifikowanego IP,
 4. osiągnięcie dochodu z kwalifikowanego IP, który podlega opodatkowaniu,
 5. prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych, które obejmują operacje finansowe związane z dochodami z kwalifikowanych IP, zgodnych z art. 24e ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT oraz art. 30cb ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT.

IP Box a programiści

IP Box obowiązuje również programistów, którzy uzyskują przychody, m.in. ze sprzedaży lub udzielania licencji stworzonego przez siebie oprogramowania. Bezpośrednie odniesienie do ulgi ma sprzedaż (przeniesienie) praw do programu komputerowego – ważne jest jednak to, że nie każda sprzedaż praw umożliwia skorzystanie z preferencji IP Box. Ulga przysługuje programistom w przypadku, gdy przekazywany program komputerowy powstał w wyniku prowadzonych przez nich prac badawczo-rozwojowych.

Prace badawczo-rozwojowe – kiedy programiści je prowadzą?

Pisanie skryptów i programów wiąże się z innowacyjnością, która odnosi się do prac badawczo-rozwojowych. Wszelkie działania programistów, które mają na celu wyeliminowanie technicznej lub naukowej niepewności i dążą do dokonania postępu, są zaliczane do prac B+R. Działalność badawczo-naukową u programistów uznaje się przy:

 1. tworzeniu nowych lub poprawionych algorytmów w oparciu o nowe techniki,
 2. projektowaniu i wdrażaniu nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach,
 3. działaniach zmierzających do rozwiązywania konfliktów w ramach oprogramowania,
 4. tworzeniu nowych systemów operacyjnych lub języków,
 5. tworzeniu nowych technik szyfrowania,
 6. tworzeniu oryginalnych technik zabezpieczeń.

Kiedy programiści nie prowadzą prac badawczo-rozwojowych?

Nie każde czynności programistyczne podlegają uldze IP Box. Przykładem takich prac są, m.in. zwykłe debugowanie, pisanie prostych aplikacji, programów czy stron internetowych w powszechnie znanych językach programowania. Przyjmuje się, że zwykłe i rutynowe czynności nie kwalifikują się do prac B+R. Z działalności badawczo-naukowej wśród programistów wyklucza się:

 1. rutynowe usuwanie błędów w systemach i programach,
 2. tworzenie stron internetowych przy użyciu istniejących narzędzi,
 3. wykorzystywanie standardowych metod szyfrowania,
 4. tworzenie aplikacji biznesowych i systemów na podstawie znanych języków oraz narzędzi,
 5. dodawanie funkcji w istniejących programach użytkowych,
 6. dostosowanie produktu do konkretnego zastosowania (chyba że w trakcie tworzenia zostanie użyta wiedza, która znacząco ulepszy program).

Programiści a IP Box – inne warunki

Samo prowadzenie działalności badawczo-naukowej oraz sprzedawanie praw do innowacyjnych programów w celu ulepszenia rynku technologicznego nie kwalifikują się do przyznania ulgi IP Box. Aby móc skorzystać z niższego podatku, konieczne jest prowadzenie wydzielonej księgowości. Polega ona na osobnym gromadzeniu danych dotyczących wyłącznie wydatkom oraz przychodom związanym z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej. W przypadku podmiotów nie prowadzących pełnej księgowości, stworzona powinna zostać odpowiednia ewidencja operatywna np. w arkuszu kalkulacyjnym.

Jeżeli szukasz księgowego online, który właściwie rozliczy ulgę IP-Box sprawdź naszą ofertę księgowość dla IT – ulga IP-Box!