Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Ryczałt od przychodów 2021

Ryczałt od przychodów w 2021 roku coraz bardziej popularny

Od tego roku wielu przedsiębiorców, którzy wcześniej mogli rozliczać się z urzędem podatkowym na podstawie skali podatkowej lub podatku liniowego, teraz ma prawo również do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Dzięki zmianom  ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z 28 listopada 2020 r. przy pomocy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może się rozliczać więcej osób prowadzących działalność gospodarczą. 

Ryczałt 2021 – dla kogo?

Od 2021 r. ta forma opodatkowania stała się bardziej dostępna, głównie ze względu na wyższy niż dotychczas limit przychodów, powyżej którego nie można z niej skorzystać. Wcześniej było to 250 tys. euro, a limit ryczałtu w 2021 to już 2 mln euro. Zwiększyła się też liczba wolnych zawodów, które uprawniają do wyboru tej formy opodatkowania. Obecnie ryczałt mogą wybrać m.in. księgowi, doradcy podatkowi i biegli rewidenci, położne czy fizjoterapeuci. Prawo do płacenia ryczałtu zyskali także adwokaci, notariusze, radcy prawni, architekci, inżynierowie budownictwa, psychologowie. Przy czym za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze. Rozszerzono również możliwość skorzystania z ryczałtu dla wielu rodzajów działalności, które takiej możliwości nie miały. To wszystko sprawiło, że choć dotychczas ta forma opodatkowania była dość rzadko stosowana, to teraz staje się coraz popularniejsza. 

Ryczałt ewidencjonowany 2021 – co to jest?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to prosta i przejrzysta forma opodatkowania. Przedsiębiorca płaci określony procent osiąganych przychodów i nie musi się więcej niczym przejmować. Wysokość stawki podatku jest tu uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności i wynosi od 2 do 17%. Nie odlicza się tu natomiast kosztów uzyskania przychodu.

Właściciel firmy, który chce rozliczać się zgodnie z ryczałtem, musi złożyć pisemne oświadczenie do urzędu skarbowego albo w momencie założenia działalności gospodarczej – na wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 – albo do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy przychód w danym roku podatkowym. W kolejnych latach wspomnianego oświadczenia nie trzeba już ponawiać. Żadnego oświadczenia nie muszą natomiast składać podatnicy uzyskujący przychody z najmu lub dzierżawy, wystarczy, że dokonają pierwszej w roku podatkowym wpłaty do US ze wskazaniem, że jest to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PPE)

Nowe stawki ryczałtu 2021

Obecnie obowiązuje osiem stawek ryczałtu, które różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą – jak wspomnieliśmy wcześniej – od 2 do 17 procent.  Najniższą stawką 2 proc. objęta jest sprzedaż własnych produktów roślinnych lub zwierzęcych. Z kolei 3% podatku zapłacą osoby prowadzące działalność gastronomiczną, z wyłączeniem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, a stawka 5,5% dotyczy przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych czy przewozu ładunków. Stawką 8,5% objęto działalność usługową, o ile nie została objęta stawkami wyższymi. Natomiast 8,5% (do kwoty 100 tys. zł) oraz 12,5% (powyżej tej kwoty) zapłacą ci, którzy zajmują się m.in. wynajmem nieruchomości własnych lub dzierżawionych. 

Dotychczas ryczałtem nie były objęte przychody z kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Teraz stawka ryczałtu wynosi tu 10%. Zmiana przepisów przyczyniła się też do pojawienia się nowej stawki w wysokości 15%. Obowiązuje ona w przypadku świadczenia usług rachunkowo-księgowych, doradztwa podatkowego, usług architektonicznych i inżynierskich, ale też niektórych usług IT, reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych. 

Stawka 17% obowiązuje dla przychodów osiąganych w związku z wykonywaniem wolnych zawodów.

Ryczałt a podatek liniowy i zasady ogólne

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą ma dylemat, co wybrać – ryczałt czy podatek liniowy.  Na pewno może to być korzystna forma opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy nie mają do odliczenia żadnych kosztów uzyskania przychodu lub są one bardzo niewielkie. 

Zaletą podatku zryczałtowanego jest uproszczona ewidencja prostota kalkulacji, a także relatywnie niskie stawki podatku. Dużą wadą jest natomiast brak możliwości odliczenia od podatku wydatków będących kosztami uzyskania przychodów, co możliwe jest w przypadku podatku liniowego lub zasad ogólnych. Brane pod uwagę są tu wyłącznie przychody z prowadzonej działalności. Ważne może być również i to, że wybór ryczałtu jako formy opodatkowania może wpłynąć na obniżenie zdolności kredytowej. Poza tym nie każdy kwalifikuje się do tej formy rozliczenia. Kiedy zdecydować się na podatek zryczałtowany?

Przy wyborze właściwej formy opodatkowania warto wziąć pod uwagę nie tylko samą stawkę podatku, ale także to, jakie czynniki jak koszty prowadzenia firmy, inne źródła dochodu, możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem czy też korzystanie z ulg podatkowych.

Jeśli nie wiesz, jaka forma opodatkowania będzie najlepsza dla Twojej firmy – skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci dopasować najdogodniejszą formę rozliczeń.