Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Blog

Zabezpieczenie zamiast interpretacji?

Ministerstwo Rozwoju opublikowało pierwszą odmowę wydania opinii zabezpieczającej – od lipca ubiegłego roku podatnicy mogą starać się o wydanie opinii zabezpieczającej gwarantującej prawidłowość postępowania w wypadku działań mających skutkować oszczędnościami podatkowymi.

(więcej…)

Zwrot VAT od zakupów dokonanych w UE

Podatnicy, którzy dokonują zakupu towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego, mają prawo do żądania zwrotu zapłaconego podatku VAT, jeśli towary te i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju siedziby.

(więcej…)

Niższy CIT dla małych podatników

Od początku 2017 roku wprowadzono preferencyjną stawkę CIT w wysokości 15 proc. dla tzw. małych podatników. Obniżoną stawkę mogą stosować tylko podatnicy, u których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT nie przekroczyła w poprzednim roku wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej kwocie 1 200 000 euro (w 2017 r. kwota ta wynosi 5 157 000 zł).

(więcej…)

Zasady zwrotu VAT – niedobra zmiana

Zmienił się zakres weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT oraz terminów zwrotu podatku VAT. Weryfikacja zasadności może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika i innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami oraz sprawdzenie zgodności rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

(więcej…)

Kiedy smartwatcha można wrzucić w koszty?

Dla zakwalifikowania wydatku w poczet kosztów uzyskania przychodu kluczowe znaczenie ma związek z osiąganym przychodem. Podatnik argumentował iż z uwagi na poziom hałasu panujący w zakładzie nie jest w stanie usłyszeć dzwonka telefonu, a smartwatch ma służyć monitorowaniu przychodzących połączeń.

(więcej…)

Sankcje VAT wracają

Sprawdź, czym są sankcje VAT i kiedy mogą pojawić się nieprawidłowości w rozliczeniach VAT. Nieprawidłowości w rozliczeniach VAT pojawiają się w przypadku złożonej już deklaracji lub w sytuacji braku wpłaty kwoty zobowiązania podatkowego lub nie złożenia deklaracji podatkowej.

(więcej…)

Liniowy czy progresywny? Jak zaplanować podatki?

Na początku nowego roku oprócz osobistych postanowień i deklaracji warto zastanowić się nad tym co nieuniknione – koniecznością zapłaty podatków. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, do 20 stycznia możesz dokonać wyboru sposobu opodatkowania dochodu. Progresja albo liniowy, wybór nie zawsze jest prosty.

(więcej…)