Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Kadry i płace


  Kadry i płace

  Obsługa kadr i płac jest jedną z najczęściej zlecanych czynności podmiotom zewnętrznym. Outsourcing rozliczeń płacowych jest bardzo wygodny dla przedsiębiorców – obniża on koszty zatrudnienia pracownika i zaoszczędza czas na sporządzanie deklaracji. Podatkomat oferuje Państwu usługi w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych, w tym prowadzenia teczek osobowych pracowników. Pomożemy w rozliczeniu i właściwym udokumentowaniu wszystkich dostępnych form zatrudnienia. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz z zaletami outsourcingu z obszaru kadr i płac.

   

  Obsługa kadrowa i płacowa – oferta Podatkomatu

  Nasze biuro rachunkowe online ma na uwadze to, jak ważna dla prawidłowego funkcjonowania firmy jest obsługa z obszaru kadr i płac. Zespół Podatkomatu składa się z osób, które posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu księgowości, przez co jakość naszych usług stoi na najwyższym poziomie. W naszej ofercie z zakresu spraw kadrowo-płacowych związanych z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę znajduje się, m.in.:

  • obsługa dokumentacji (teczki osobowe, formularze związane z zatrudnieniem),
  • rozliczanie czasu pracy,
  • sporządzanie dokumentacji dla ZUS,
  • monitoring terminów – w tym: szkoleń BHP, badań lekarskich pracowników,
  • obsługa kadr i płac księgowość z zakresu sporządzania sprawozdań przewidzianych w przepisach o statystyce publicznej,
  • prowadzenie kompleksowej ewidencji wynagrodzeń,
  • sporządzanie list płac, deklaracji rocznych (PIT),
  • dokonywanie wszelkich ustaleń – m.in. prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków, świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy.

  Obsługa innych form zatrudnienia i wynagradzania

  Nasze doświadczenie pozwala na zaproponowanie naszym klientom wsparcia w zakresie rozliczania i dokumentowania innych form zatrudnienia i wynagradzania, które często pozwalają na bardziej elastyczne kształtowanie relacji przedsiębiorcy z podwykonawcami i innymi osobami. Pomożemy przygotować dokumenty i rozliczyć wynagrodzenia związane z:

  • umowami zlecenia,
  • umowami o dzieło,
  • wynagrodzeniami związanymi z pełnieniem funkcji,
  • umowami o staż.

  kadry - uścisk dłoni

  Zalety outsourcingu kadrowo-płacowego

  Wdrożenie outsourcingu kadrowo-płacowego pozwala przedsiębiorcom i organizacjom na skupienie się na ich działalności podstawowej, jednocześnie oszczędzając na kosztach. Głównymi zaletami outsourcingu kadrowo-płacowego są, m.in.:

  • redukcja kosztów poprzez zmniejszenie ilości zatrudnionych osób zajmujących się administracją i płacami,
  • oszczędność związana z brakiem potrzeby wyposażenia stanowisk pracy tych osób i zakupu specjalistycznego oprogramowania,
  • brak konieczności przeprowadzania szkoleń dla kadrowych,
  • zachowanie całkowitej poufności w firmie odnośnie wynagrodzeń,
  • brak obowiązku przeprowadzania kosztownych rekrutacji na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac.

  Dlaczego warto wybrać Podatkomat?

  Sprawy kadrowo-płacowe często są problematyczne dla przedsiębiorców oraz pracowników. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszelkie czynności związane z kadrami, płacami, dokumentacją, sporządzaniem umów i szeroko rozumianym personelem są czasochłonne i często uporczywe.

  Kadry i płace w Podatkomacie oznaczają profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji, tak by mogli się skupić się na celach swojej działalności, a wszystkie formalności administracyjne zostawili w rękach ekspertów. Nasza firma kładzie nacisk na jakość, dzięki czemu nie muszą Państwo martwić się o potencjalne błędy przy sporządzaniu dokumentacji czy naliczaniu płac.

  Cenimy sobie pełen profesjonalizm oraz jakość wykonywanych usług, dlatego zapewniamy dostarczanie wszystkich dokumentów kadrowych w ustalonych terminach. Bardzo ważne jest dla nas, aby nasi Klienci byli zadowoleni z naszej pracy z zakresu kadr i płac księgowość. Mając to na uwadze, jesteśmy dostępni dla Państwa przez cały czas. W razie wątpliwości odpowiemy na wszystkie pytania.

  FAQ – najczęściej zadawane pytania

  Na czym polega outsourcing usług kadrowo-płacowych?

  Sprawy kadrowo-płacowe są jednym z kluczowych elementów każdej sprawnie działającej organizacji, dlatego profesjonalne wsparcie w tej dziedzinie może przynieść wiele korzyści. Outsourcing to zlecenie na zewnątrz pewnego zakresu działalności, tak by skupić się na podstawowej działalności firmy czy organizacji. Oprócz korzyści w zakresie obniżki kosztów, ograniczenia potencjalnych ryzyk, i delegacji zadań, specyficznie w dziedzinie kadr i płac zyskujemy jeszcze poufność polityki kadrowej i wynagradzania, często niemożliwą do osiągnięcia w warunkach utrzymywania własnego działu kadr i płac.

  Jak prowadzić akta osobowe?

  Akta osobowe, zwane też teczkami osobowymi, można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej,

  Czym są teczki osobowe?

  Teczki osobowe, inaczej akta osobowe pracowników to usystematyzowany zbiór dokumentów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  Akta osobowe składają się z czterech części: A, B, C i D.

  • A – dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie,
  • B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia,
  • C – dokumenty w zakresie ustania stosunku pracy.
  • D – dokumenty dotyczące ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach.

  Czym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło?

  Umowę o dzieło zawierają zamawiający dzieło i wykonawca. Umowa o dzieło jest umową

  tzw. udokumentowanego rezultatu. Dzieło musi być wyraźnie określone, policzalne np. wykonanie stołu dębowego wg projektu, zaprojektowanie strony internetowej o określonym układzie i funkcjonalnościach, stworzenie filmu promocyjnego wg wytycznych.

  Umowa zlecenie – tutaj zleceniodawca zleca zleceniobiorcy dokonania określonej czynności prawnej. Zleceniobiorca nie jest ostatecznie odpowiedzialny za jej efekt. Taka umowa musi być wykonana z należytą starannością i powinna być wykonana osobiście przez zleceniobiorcę.

  Czym różni się umowa zlecenia od umowy o pracę?

  Umowa o pracę musi zostać zawarta w formie pisemnej (będzie to stanowić potwierdzenie ustaleń m.in. w zakresie miejsca pracy, zakresu obowiązków), wynika z przepisów prawa pracy (kodeksu pracy). Umowa zlecenie – nie musi być zawarta pisemnie, jest uregulowana przez kodeks cywilny.

  W przypadku umowy o pracę podlegamy poleceniom przełożonych. Zleceniobiorca natomiast nie pracuje pod kierownictwem, nie ma obowiązku wykonywania dodatkowych zadań zleceniodawcy bez zmiany przedmiotu umowy.

  Pracownik może korzystać z płatnego urlopu na mocy przepisów prawa. Zleceniobiorca nie ma gwarancji płatnej przerwy w pracy, chyba że w umowie znajdą się takie zapisy.

  W kwestii ubezpieczeń społecznych zawsze podlegamy im z tytułu umowy o pracę, w przypadku umów zleceń jest to zależne od spełnienia warunków do objęcia nimi.