Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Kadry i płace


Kadry i płace

Obsługa kadr i płac jest jedną z najczęściej zlecanych czynności podmiotom zewnętrznym. Outsourcing rozliczeń płacowych jest bardzo wygodny dla przedsiębiorców – obniża on koszty zatrudnienia pracownika i zaoszczędza czas na sporządzanie deklaracji. Podatkomat oferuje Państwu usługi w zakresie rozliczeń kadrowo-płacowych, w tym prowadzenia teczek osobowych pracowników. Pomożemy w rozliczeniu i właściwym udokumentowaniu wszystkich dostępnych form zatrudnienia. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz z zaletami outsourcingu z obszaru kadr i płac.
 

 

Obsługa kadrowa i płacowa – oferta Podatkomatu

Nasze biuro rachunkowe ma na uwadze to, jak ważna dla prawidłowego funkcjonowania firmy jest obsługa z obszaru kadr i płac. Zespół Podatkomatu składa się z osób, które posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu księgowości, przez co jakość naszych usług stoi na najwyższym poziomie. W naszej ofercie z zakresu spraw kadrowo-płacowych związanych z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę znajduje się, m.in.:

 • obsługa dokumentacji (teczki osobowe, formularze związane z zatrudnieniem),
 • rozliczanie czasu pracy,
 • sporządzanie dokumentacji dla ZUS,
 • monitoring terminów – w tym: szkoleń BHP, badań lekarskich pracowników,
 • obsługa kadr i płac księgowość z zakresu sporządzania sprawozdań przewidzianych w przepisach o statystyce publicznej,
 • prowadzenie kompleksowej ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac, deklaracji rocznych (PIT),
 • dokonywanie wszelkich ustaleń – m.in. prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków, świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy.

Obsługa innych form zatrudnienia i wynagradzania

Nasze doświadczenie pozwala na zaproponowanie naszym klientom wsparcia w zakresie rozliczania i dokumentowania innych form zatrudnienia i wynagradzania, które często pozwalają na bardziej elastyczne kształtowanie relacji przedsiębiorcy z podwykonawcami i innymi osobami. Pomożemy przygotować dokumenty i rozliczyć wynagrodzenia związane z:

 • umowami zlecenia,
 • umowami o dzieło,
 • wynagrodzeniami związanymi z pełnieniem funkcji,
 • umowami o staż.

kadry - uścisk dłoni

Zalety outsourcingu kadrowo-płacowego

Wdrożenie outsourcingu kadrowo-płacowego pozwala przedsiębiorcom i organizacjom na skupienie się na ich działalności podstawowej, jednocześnie oszczędzając na kosztach. Głównymi zaletami outsourcingu kadrowo-płacowego są, m.in.:

 • redukcja kosztów poprzez zmniejszenie ilości zatrudnionych osób zajmujących się administracją i płacami,
 • oszczędność związana z brakiem potrzeby wyposażenia stanowisk pracy tych osób i zakupu specjalistycznego oprogramowania,
 • brak konieczności przeprowadzania szkoleń dla kadrowych,
 • zachowanie całkowitej poufności w firmie odnośnie wynagrodzeń,
 • brak obowiązku przeprowadzania kosztownych rekrutacji na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac.

Dlaczego warto wybrać Podatkomat?

Sprawy kadrowo-płacowe często są problematyczne dla przedsiębiorców oraz pracowników. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wszelkie czynności związane z kadrami, płacami, dokumentacją, sporządzaniem umów i szeroko rozumianym personelem są czasochłonne i często uporczywe.

Kadry i płace w Podatkomacie oznaczają profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji, tak by mogli się skupić się na celach swojej działalności, a wszystkie formalności administracyjne zostawili w rękach ekspertów. Nasza firma kładzie nacisk na jakość, dzięki czemu nie muszą Państwo martwić się o potencjalne błędy przy sporządzaniu dokumentacji czy naliczaniu płac.

Cenimy sobie pełen profesjonalizm oraz jakość wykonywanych usług, dlatego zapewniamy dostarczanie wszystkich dokumentów kadrowych w ustalonych terminach. Bardzo ważne jest dla nas, aby nasi Klienci byli zadowoleni z naszej pracy z zakresu kadr i płac księgowość. Mając to na uwadze, jesteśmy dostępni dla Państwa przez cały czas. W razie wątpliwości odpowiemy na wszystkie pytania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Na czym polega outsourcing usług kadrowo-płacowych?

Sprawy kadrowo-płacowe są jednym z kluczowych elementów każdej sprawnie działającej organizacji, dlatego profesjonalne wsparcie w tej dziedzinie może przynieść wiele korzyści. Outsourcing to zlecenie na zewnątrz pewnego zakresu działalności, tak by skupić się na podstawowej działalności firmy czy organizacji. Oprócz korzyści w zakresie obniżki kosztów, ograniczenia potencjalnych ryzyk, i delegacji zadań, specyficznie w dziedzinie kadr i płac zyskujemy jeszcze poufność polityki kadrowej i wynagradzania, często niemożliwą do osiągnięcia w warunkach utrzymywania własnego działu kadr i płac.

Jak prowadzić akta osobowe?

Akta osobowe, zwane też teczkami osobowymi, można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej,

Czym są teczki osobowe?

Teczki osobowe, inaczej akta osobowe pracowników to usystematyzowany zbiór dokumentów osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  Akta osobowe składają się z czterech części: A, B, C i D.

 • A – dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie,
 • B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia,
 • C – dokumenty w zakresie ustania stosunku pracy.
 • D – dokumenty dotyczące ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach.

Czym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło?

Umowę o dzieło zawierają zamawiający dzieło i wykonawca. Umowa o dzieło jest umową

tzw. udokumentowanego rezultatu. Dzieło musi być wyraźnie określone, policzalne np. wykonanie stołu dębowego wg projektu, zaprojektowanie strony internetowej o określonym układzie i funkcjonalnościach, stworzenie filmu promocyjnego wg wytycznych.

Umowa zlecenie – tutaj zleceniodawca zleca zleceniobiorcy dokonania określonej czynności prawnej. Zleceniobiorca nie jest ostatecznie odpowiedzialny za jej efekt. Taka umowa musi być wykonana z należytą starannością i powinna być wykonana osobiście przez zleceniobiorcę.

Czym różni się umowa zlecenia od umowy o pracę?

Umowa o pracę musi zostać zawarta w formie pisemnej (będzie to stanowić potwierdzenie ustaleń m.in. w zakresie miejsca pracy, zakresu obowiązków), wynika z przepisów prawa pracy (kodeksu pracy). Umowa zlecenie – nie musi być zawarta pisemnie, jest uregulowana przez kodeks cywilny.

W przypadku umowy o pracę podlegamy poleceniom przełożonych. Zleceniobiorca natomiast nie pracuje pod kierownictwem, nie ma obowiązku wykonywania dodatkowych zadań zleceniodawcy bez zmiany przedmiotu umowy.

Pracownik może korzystać z płatnego urlopu na mocy przepisów prawa. Zleceniobiorca nie ma gwarancji płatnej przerwy w pracy, chyba że w umowie znajdą się takie zapisy.

W kwestii ubezpieczeń społecznych zawsze podlegamy im z tytułu umowy o pracę, w przypadku umów zleceń jest to zależne od spełnienia warunków do objęcia nimi.