Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Najem pokoi można opodatkować ryczałtem

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem podatniczki iż najem pokoi może być opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zdaniem fiskusa kluczowe znaczenie ma w tym wypadku przyporządkowanie osiąganego przychodu do właściwego źródła. Co jednak ciekawe, zdaniem Dyrektora KIS, aby można było taki przychód potraktować jako przychód z najmu (nie w ramach działalności gospodarczej) musi być to najem długookresowy.

Zobacz ofertę internetowego biura rachunkowego!