Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Kadry i płace

Outsourcing kadr i płac

Obsługa spraw pracowniczych

W obszarze spraw kadrowo-płacowych związanych z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zapewniamy

 • obsługę dokumentacyjną (teczki osobowe, formularze związane z zatrudnieniem),
 • rozliczanie czasu pracy,
 • sporządzanie dokumentacji dla ZUS,
 • monitoring terminów – w tym: szkoleń BHP, badań lekarskich pracowników etc.
 • prowadzenie kompleksowej ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac, deklaracji rocznych (PIT),
 • dokonywanie wszelkich ustaleń – m.in. prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków, świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy
 Obsługa innych form zatrudnienia i wynagradzania

Inne formy zatrudnienia i wynagradzania często pozwalają na bardziej elastyczne kształtowanie relacji przedsiębiorcy z podwykonawcami i innymi osobami. Pomożemy przygotować dokumenty i rozliczyć wynagrodzenia związane z:

 • umowami zlecenia,
 • umowami o dzieło,
 • wynagrodzeniami związanymi z pełnieniem funkcji,
 • umowami o staż.
 Obsługa innych form zatrudnienia i wynagradzania

Inne formy zatrudnienia i wynagradzania często pozwalają na bardziej elastyczne kształtowanie relacji przedsiębiorcy z podwykonawcami i innymi osobami. Pomożemy przygotować dokumenty i rozliczyć wynagrodzenia związane z:

 • umowami zlecenia,
 • umowami o dzieło,
 • wynagrodzeniami związanymi z pełnieniem funkcji,
 • umowami o staż.