Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Usługi księgowe – Wrocław

Naszą misją jest pomoc przedsiębiorcom oraz organizacjom NGO w prowadzeniu działalności.

Każdy przedsiębiorca, spółka lub organizacja NGO zobowiązany jest do prowadzenia księgowości w określonej formie. Obowiązek ten definiuje ustawa o rachunkowości, która mówi, że księgowość prowadzić muszą wszystkie organizacje posiadające osobowość prawną, a także stowarzyszenia zwykłe, które osobowości prawnej nie posiadają. Wszystkie te podmioty figurują w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dlaczego warto zlecić nam prowadzenie księgowości?

Prowadzenie księgowości jest czynnością bardzo skomplikowaną, szczególnie w przypadku dużych podmiotów gospodarczych zatrudniających wielu pracowników oraz obracających dużymi kwotami pieniędzy. Dlatego, jeśli nie chcesz przeznaczać bardzo dużych kwot na utrzymanie własnego działu księgowości lub prowadzić jej samodzielnie, co wiązałoby się z ryzykiem popełnienia bardzo kosztownych błędów, skorzystaj z naszych usług księgowych stacjonarnych lub online.

Usługi księgowe Wrocław – co znajdziesz w ofercie Podatkomatu?

W zależności od charakteru Twojego przedsiębiorstwa oferujemy Ci prowadzenie tradycyjnych, stacjonarnych usług księgowych, a także prowadzenie księgowości internetowej. Biorą pod uwagę Twoje potrzeby, przygotowaliśmy ofertę dla wszystkich podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia księgowości.

Prowadzenie księgowości uproszczonej

Ten rodzaj księgowości prowadzą przedsiębiorstwa, których przychód netto za poprzedni rok podatkowy wyniósł mniej niż 2 000 000 euro. W ramach tych usług nasi specjaliści wykonają dla Ciebie następujące czynności rachunkowe.
• Ewidencjonowanie VAT. W ramach tej czynności prowadzimy pełen rejestr zakupów i sprzedaży, uwzględniając wartości VAT-u. Sporządzimy również dla Ciebie deklarację VAT i wyślemy ją do Urzędu Skarbowego.
• Ewidencjonowanie ryczałtu. Przygotujemy dla Ciebie pełną dokumentację zawierająca ewidencję ryczałtu od przychodów.
• Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Szczegółowa ewidencja operacji finansowych oraz podatkowych jest bardzo trudna, dlatego wymaga zaangażowania specjalisty.

Prowadzenie księgowości pełnej

Pełna księgowość polega na prowadzenie ksiąg rachunkowych (nazywanych również księgami handlowymi). Prowadzić ją musza podmioty gospodarcze, których przychód netto za miniony rok rozliczeniowy przekroczył 2 000 000 euro. W skład ksiąg rachunkowych wchodzą dzienniki, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych, a także inwentarz pasywów i aktywów firmy.
Księgi rachunkowe dają informacje nie tylko dotyczące przychodów i rozchodów, ale również o prowadzeniu polityki finansowej przez przedsiębiorcę. Dlatego jej prowadzenie wymaga szczegółowej wiedzy, doskonałej znajomości przepisów i dokładności.

Księgowość NGO

Fundacje i stowarzyszenia nierzadko notują bardzo małe przychody lub działają całkowicie non-profit. Dlatego utrzymanie działu księgowości byłoby dla wielu zbyt dużym obciążeniem finansowym. W związku z tym w naszej ofercie znajdują się również usługi księgowe dla NGO. Podmioty NGO według przepisów mogą prowadzić znacznie uproszczoną księgowość.

Tradycyjnie czy online?

Idąc za postępem oraz oczekiwaniami nowoczesnych klientów, obok tradycyjnej księgowości prowadzimy również usługi księgowe online. Dla wielu przedsiębiorców są one znacznie wygodniejszą formą, ponieważ wszystkie dokumenty można wysłać i odebrać od nas drogą elektroniczną. Dostęp do nich jest w żaden sposób nieograniczony. Księgowość online to również rozwiązanie, które niesie ze sobą oszczędności.