Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Księgowość pełna

Co to jest pełna księgowość?

Pełna księgowość, oparta na prowadzeniu ksiąg handlowych, obowiązkowa jest dla spółek kapitałowych, kapitałowo- osobowych oraz dla przedsiębiorców i spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których ogólny przychód netto w zamkniętym, minionym roku rozliczeniowym przekroczył granicę 1 200 000 euro, będącą limitem dla księgowości uproszczonej.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych) obejmuje czynności uwzględniające m.in. księgowość finansową, wyliczanie kwot zaliczek na podatki, przygotowywanie sprawozdań finansowych, sporządzanie raportów oraz stała współpraca z biegłym rewidentem w trakcie przeprowadzanego audytu poprawności przygotowanych sprawozdań – o ile jest taki obowiązek,

Księgi rachunkowe są źródłem informacji o skutkach finansowych operacji gospodarczych i działań statutowych podmiotu zobowiązanego do ich prowadzenia. Dostarczają one informacji nie tylko o dochodach, przychodach i kosztach, ale również o gospodarce kasowej, magazynowej, środkach trwałych i kapitałach. Prowadzenie ksiąg wymaga specjalistycznej wiedzy, skrupulatności i restrykcyjnego przestrzegania terminów.

W ramach naszych usług w zakresie księgowości pełnej oferujemy:
  • prowadzenie dzienników księgowych,
  • prowadzenie kont księgi głównej,
  • prowadzenie kont ksiąg pomocniczych,
  • sporządzanie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
  • prowadzenie ewidencji VAT,
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych.

 

Podejmując się prowadzenia ksiąg rachunkowych zawsze mamy na uwadze to, aby były one prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco.