Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Księgowość uproszczona

Wybór rodzaju księgowości dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Prowadzić księgowość uproszczoną mogą przede wszystkim właściciele małych i mikro przedsiębiorstw. Według przepisów prawnych możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej jest zależna od przychodu, a także rodzaju prowadzonej działalności. Dowiedz się, na czym polega księgowość uproszczona, a także kto może rozliczać się zgodnie z jej zasadami.

Uproszczona rachunkowość – czym jest?

Zacznijmy od prostego wytłumaczenia – księgowość uproszczona to zbiór łatwych zasad ewidencjonowania danych finansowych przedsiębiorstwa, dzięki którym firma może obliczyć wysokość swojego zobowiązania podatkowego. Rozwiązanie to niesie wiele korzyści dla mniejszych podmiotów gospodarczych. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim łatwiejszą formę ewidencji, a także niższe koszty usług rachunkowych.

Kto może prowadzić księgowość uproszczoną?

 

Księgowość uproszczoną mogą prowadzić osoby fizyczne, a także spółki osób fizycznych, czyli spółki cywilne, jawne i partnerskie. Ponadto przywilej ten przysługuje jeszcze spółdzielniom socjalnym. Warunkiem jest uzyskanie ogólnego przychodu odnotowanego z tytułu operacji finansowych oraz sprzedaży produktów i usług za miniony rok rozliczeniowy nie wyższego niż kwota 2 000 000 euro. Przekroczenie tego limitu skutkuje nałożeniem na przedsiębiorstwo obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli księgowości pełnej. Niezależnie od wysokości przychodów księgowości uproszczonej prowadzić nie mogą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obowiązek utworzenia ksiąg rachunkowych dotyczy też spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz osób prawnych.

 

księgowość uproszczona

 

Uproszczona ewidencja przychodów – na czym polega?

Rozliczenia uproszczone prowadzone są nie tylko w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, księgi przychodów i rozchodów (KPiR), ale również w formie karty podatkowej. Czym są wszystkie formy rozliczeń z fiskusem, które obejmuje mała księgowość? Przypominamy, że Podatkomat w ramach swoich usług rozliczy Państwa przedsiębiorstwo z fiskusem w każdy przewidziany polskim prawem sposób.

Karta podatkowa

Jest to forma prowadzenia rozliczeń podatkowych, która dotyczy dość wąskiej grupy przedsiębiorców. Dokument ten umożliwia płacenie stałej kwoty podatku. Stawka nie jest wówczas zależna od dochodów przedsiębiorstwa. Wpływają na nią takie czynniki jak:

 • forma działalności, w jakiej prowadzony jest biznes,
 • liczba zatrudnionych pracowników,
 • liczebność mieszkańców miejscowości, w której działa firma.

Jeśli zatem Państwa przedsiębiorstwo spełnia dość restrykcyjne wymogi co do karty podatkowej, można rozważyć właśnie tę formę prowadzenia księgowości uproszczonej.

Prowadzenie ewidencji VAT

Systematyczne prowadzenie pełnego rejestru zakupów i sprzedaży, z uwzględnieniem wartości podatku VAT. W ramach obsługi zakupów i sprzedaży VAT nasz zespół zajmuje się także sporządzaniem i wysyłaniem do Urzędów Skarbowych deklaracji VAT.

Prowadzenie ewidencji ryczałtu

Prowadzenie ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obejmuje sporządzanie, przechowywanie i sprawdzanie dokumentacji pod kątem jej poprawności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Realizowana usługa uwzględnia także konieczność dotrzymania określonych treścią rozporządzeń terminów, limitów oraz innych czynników. Dzięki czemu nasz Klient będzie miał możliwość zachowania prawa do konkretnej formy strategii podatkowej. Odpowiednio prowadzony ryczałt ewidencjonowany jest formą opodatkowania, która może przynieść określone korzyści. By móc zdecydować się na tego typu sposób opodatkowania – należy skonsultować się z naszymi ekspertami. Udzielą oni Państwu wszelkich odpowiedzi – m.in. na takie pytania jak:

 • Czy przejście na ryczałt ewidencjonowany jest możliwe w trakcie prowadzenia działalności?
 • Kto może, a kto nie może skorzystać z takiej strategii podatkowej?
 • Z czym w praktyce wiąże się ryczałt ewidencjonowany – na jakie odliczenia pozwala, a na jakie nie?

 

uproszczona księgowość online

 

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w biurze rachunkowe online

W praktyce prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wiąże się z koniecznością sprostania szczegółowym obowiązkom w zakresie ewidencji i rozliczania podatków. Realizacja takiego zadania wymaga od przedsiębiorcy:

 • przygotowania o charakterze merytorycznym,
 • sporych nakładów czasu,
 • zaangażowania,
 • systematyczności,
 • dyscypliny w przestrzeganiu odpowiednich ustaw i rozporządzeń,
 • nadzorowania terminów oraz poprawności wypełniania formularzy podatkowych.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, powinien mieć pełną świadomość tego, jak ważnym jest rzetelne i bieżące jej prowadzenie.

Pomocą w takich przypadkach służy nasz zespół ekspertów, który podejmie się prowadzenia księgi przychodów i rozchodów – uwzględniając przy tym specyfikę Państwa działalności. W ramach usług realizowanych w tym zakresie mogą Państwo skorzystać z pomocy w postaci:

 • zakładania księgi przychodów i rozchodów,
 • audytu poprawności dokonywanych wpisów,
 • dotrzymywania i monitorowania wszelkich terminów określonych treścią ustaw i rozporządzeń podatkowych,
 • przechowywania księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenia ewidencji uzupełniającej,
 • porządkowaniu i przechowywaniu dowodów księgowych, na podstawie których dokonywane są wpisy.

Fundacja i stowarzyszenie – księgowość uproszczona czy inne formy rozliczenia?

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla małych organizacji pozarządowych jest ukłonem w stronę fundacji i stowarzyszeń. Z racji charakteru ich działalności, która często sprowadza się do braku zysków, formy ewidencji działalności zostały tu jeszcze bardziej uproszczone. Dlatego w naszej ofercie znajduje się również księgowość NGO (organizacji pozarządowych ­– stowarzyszeń, fundacji, inicjatyw obywatelskich). Organizacje tego typu również znajdują się w Krajowym rejestrze Sądowym, dlatego mają obowiązek ewidencjonowania swoich przychodów i rozchodów.