Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Księgowość uproszczona

Prowadzona jest nie tylko w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, księgi przychodów i rozchodów, ale również w formie karty podatkowej. Księgowość uproszczona jest rozwiązaniem dedykowanym wszystkim przedsiębiorcom – osobom fizycznym (w tym także spółkom cywilnym, jawnym oraz partnerskimi osób fizycznych), których ogólny przychód netto za miniony rok rozliczeniowy nie przekroczył kwoty 2 000 000 euro. W ramach takiej obsługi oraz kompleksowego prowadzenia księgowości uproszczonej nasi eksperci zapewniają

Prowadzenie ewidencji VAT

Systematyczne prowadzenie pełnego rejestru zakupów i sprzedaży, z uwzględnieniem wartości podatku VAT. W ramach obsługi zakupów i sprzedaży VAT nasz zespół zajmuje się także sporządzaniem i wysyłaniem do Urzędów Skargowych deklaracji VAT.

Prowadzenie ewidencji ryczałtu

Prowadzenie ewidencji ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obejmuje sporządzanie, przechowywanie i sprawdzanie dokumentacji pod kątem jej poprawności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Realizowana usługa uwzględnia także konieczność dotrzymania określonych treścią rozporządzeń terminów, limitów oraz innych czynników, dzięki czemu nasz Klient będzie miał możliwość zachowania prawa do konkretnej formy opodatkowania. Odpowiednio prowadzony ryczał ewidencjonowany jest formą opodatkowania, która może przynieść określone korzyści. By móc zdecydować się na tego typu sposób opodatkowania – należy skonsultować się z naszymi ekspertami. Udzielą oni Państwu wszelkich odpowiedzi – m.in. na takie pytania jak:

  • czy przejście na ryczał ewidencjonowany jest możliwe w trakcie prowadzenia działalności?
  • kto może, a kto nie może skorzystać z takiej strategii podatkowej?
  • z czym w praktyce wiąże się ryczał ewidencjonowany – na jakie odliczenia pozwala, a na jakie nie?

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

W praktyce prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wiąże się z koniecznością sprostania szczegółowym obowiązkom w zakresie ewidencji i rozliczania podatków. Realizacja takiego zadania wymaga od przedsiębiorcy nie tylko przygotowania o charakterze merytorycznym, ale również sporych nakładów czasu, zaangażowania, systematyczności, dyscypliny w przestrzeganiu odpowiednich ustaw i rozporządzeń, nadzorowania terminów oraz poprawności wypełniania formularzy podatkowych. Każdy przedsiębiorca zobowiązany do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów, powinien mieć pełną świadomość tego, jak ważnym jest rzetelne i bieżące jej prowadzenie.

Pomocą w takich przypadkach służy nasz zespół ekspertów, który podejmie się prowadzenia księgi przychodów i rozchodów – uwzględniając przy tym specyfikę Państwa działalności. W ramach usług realizowanych w tym zakresie mogą Państwo skorzystać z pomocy w postaci:

  • zakładania księgi przychodów i rozchodów,
  • audytu poprawności dokonywanych wpisów,
  • dotrzymywania i monitorowania wszelkich terminów określonych treścią ustaw i rozporządzeń podatkowych,
  • przechowywania księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenia ewidencji uzupełniającej,
  • porządkowaniu i przechowywaniu dowodów księgowych na podstawie których dokonywane są wpisy.