Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Biuro rachunkowe – cennik

PLANY CENOWE

 

 

Księgowość uproszczona (PKPIR)

Dla większości naszych klientów, prowadzących indywidualną działalność gospodarzą odpowiedni będzie któryś z pakietów – Księgowość uproszczona (PKPIR czyli podatkowa książka przychodów i rozchodów). 

1. plan zielony dla IT

PKPiR dla firm IT

zapytaj o cenę


plus rozliczenie VAT
plus rozliczenie IP-BOX
ZAPYTAJ O PLAN

PLAN ZIELONY DLA IT – OPIS

Plan ZIELONY DLA IT będzie odpowiedni dla firm IT prowadzących działalność w niewielkim rozmiarze.

W planie otrzymujesz księgowanie przychodów i kosztów w PKPIR (podatkowej książce przychodów i rozchodów), możliwość wystawiania faktur, dostęp do repozytorium dokumentów, informację o kwotach składek ZUS i podatków oraz przypomnienie o konieczności ich zapłaty. Ponadto plan obejmuje rozliczenie VAT, samochodów i sprzętu firmowego. Jeżeli twoja działalność kwalifikuje się do ulgi IP-BOX – zajmiemy się prawidłowym jej rozliczeniem.

2. plan srebrny dla firm online

PKPiR dla firm online

zapytaj o cenę


plus rozliczenie VAT
plus rozliczenie MOSS
ZAPYTAJ O PLAN

PLAN SREBRNY DLA FIRM ONLINE – OPIS

Plan SREBRNY DLA FIRM ONLINE będzie odpowiedni dla przedsiębiorców, prowadzących działalność internecie.

W planie otrzymujesz księgowanie przychodów i kosztów w PKPIR (podatkowej książce przychodów i rozchodów), możliwość wystawiania faktur, dostęp do repozytorium dokumentów, informację o kwotach składek ZUS i podatków oraz przypomnienie o konieczności ich zapłaty. Ponadto plan obejmuje rozliczenie VAT, samochodów i sprzętu firmowego. Jeżeli twoja działalność wykracza poza Polskę, również się tym zajmiemy. Rozliczymy MOSS, PayPal, Stripe, PayU, AdSense, AdWords i inne.

Księgi handlowe (Pełna księgowość)

Jeżeli prowadzisz księgi rachunkowe (np. spółki kapitałowe) wybierz jeden z planów – Księgi Handlowe (pełna księgowość).

3. PLAN KH DLA FIRM IT

KSIĘGI HANDLOWE FIRM IT

zapytaj o cenę


plus rozliczenie VAT
plus rozliczenie IP-Box
ZAPYTAJ O PLAN

Plan KH Start – OPIS

Plan KH DLA FIRM IT  będzie odpowiedni dla spółek kapitałowych i innych podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, działających w branży IT.

W tym planie zawarte jest księgowanie dokumentów finansowych w księgach handlowych (pełna księgowość), możliwość wystawiania faktur, dostęp do repozytorium dokumentów, informacja o kwotach składek ZUS i podatków oraz przypomnienie o konieczności ich zapłaty.  Ponadto plan obejmuje rozliczenie VAT, samochodów i sprzętu firmowego. Jeżeli twoja działalność kwalifikuje się do ulgi IP-BOX – zajmiemy się prawidłowym jej rozliczeniem.

4. PLAN KH ONLINE

KSIĘGI HANDLOWE DLA FIRM ONLINE

zapytaj o cenę


plus rozliczenie VAT
plus rozliczenie MOSS
ZAPYTAJ O PLAN

Plan KH ONLINE – OPIS

Plan KH ONLINE będzie odpowiedni dla spółek kapitałowych i innych podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzących działalność internecie.

W planie otrzymujesz księgowanie operacji gospodarczych w księgach handlowych (pełna księgowość), możliwość wystawiania faktur, dostęp do repozytorium dokumentów, informację o kwotach składek ZUS i podatków oraz przypomnienie o konieczności ich zapłaty. Ponadto plan obejmuje rozliczenie VAT, samochodów i sprzętu firmowego. Jeżeli twoja działalność wykracza poza Polskę, również się tym zajmiemy. Rozliczymy MOSS, PayPal, Stripe, PayU, AdSense, AdWords i inne.

Kadry i Płace

5. PLAN KADRY I PŁACE

Pracownik etatowy
Zleceniobiorca z ZUS
Zleceniobiorca bez ZUS

ZAPYTAJ O PLAN

Plan Kadry i Płace – OPIS
  • Plan KADRY I PŁACE ma zastosowanie w przypadku
  • zatrudnienia pracowników,
  • zleceniobiorców,
  • stażystów,
  • wykonawców umów o dzieło oraz
  • osób otrzymujących wynagrodzenia z tyt. powołania

usługa obejmuje kompletację dokumentacji, prowadzenie akt osobowych w przypadku pracowników etatowych, naliczenie wynagrodzeń, sporządzenie list płac, rozliczenie podatków i składek ZUS.