Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

ARTYKUŁY

Pożyczka od spółki dla wspólnika a PCC

Opodatkowanie (bądź zwolnienie z PCC) umowy pożyczki uzależnione jest po potraktowania tej czynności na gruncie VAT. Zwolnienie z PCC przysługuje w sytuacji gdy przynajmniej jedna ze stron jest opodatkowana (bądź zwolniona) z VAT.

Organy podatkowe przeważnie stają na stanowisku, że udzielenie pożyczki dokonywane jest w ramach prowadzonej działalności a w związku z tym podlega VAT. Inaczej jednak wypowiada się w tym temacie orzecznictwo w świetle którego incydentalne udzielanie pożyczek nie jest opodatkowane VAT o ile nie stanowi to przedmiotu działalności podmiotu który jej udziela. Co za tym idzie, umowa pożyczki powinna podlegać PCC.

Leave a Reply