Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

ARTYKUŁY

Przekazanie mienia skarbówce na poczet zobowiązań podatkowych może być opodatkowana VAT

Sprawa dotyczyła podatnika który zobowiązał się na przeniesienie własności nieruchomości na rzecz gminy w celu pokrycia własnych zobowiązań podatkowych. Podatnik zwrócił się w drodze interpretacji indywidualnej o potwierdzenie stanowiska przez fiskusa – ten nie podzielił jego opinii, wskazując iż transakcja jest klasyczną dostawą towarów.

Sprawa dotarła do NSA który zwrócił się z zapytaniem do TSUE. Trybunał wskazał iż transakcja taka nie będzie sprzedażą towarów z uwagi na nie ekwiwalentność świadczeń, jednak może być potencjalnie opodatkowania VAT, jeżeli podatnik odliczył podatek w związku z nabyciem nieruchomości.

Leave a Reply