Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Tarcza antykryzysowa – na co mogą liczyć przedsiębiorcy?

Tarcza antykryzysowa to ostatnio jedno z najczęściej wpisywanych haseł w wyszukiwarce. Nic dziwnego – przez pandemię koronawirusa spadł popyt na wiele produktów i usług, dlatego większość firm musiało znacznie ograniczyć swoją działalność. Czy musi to być równoznaczne ze zwolnieniami pracowników i zamykaniem firm? Niekoniecznie. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jaką pomoc dla przedsiębiorców możesz otrzymać od rządu w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Ulga na ZUS dla mikroprzedsiębiorców

Z ulgi na ZUS mogą skorzystać osoby, które zatrudniają w swojej firmie do 9 osób. Obejmuje ona mikroprzedsiębiorstwa pozarolnicze, które rozpoczęły swoją działalność przed 1 lutego 2020 roku. Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, możesz być zwolniony z opłat ZUS-u za marzec, kwiecień i maj tego roku. 

Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszy Pracy

Jeżeli jesteś właścicielem mikroprzedsiębiorstwa, możesz się ubiegać o niskooprocentowaną pożyczkę ze środków Funduszu Pracy do maksymalnie 5 tysięcy złotych. Okres spłaty pożyczki może wynosić maksymalnie 12 miesięcy, a rozpoczęcie jej spłaty nastąpi po trzymiesięcznym okresie karencji. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia. Oznacza to, że jeżeli przed 29.02.2020 miałeś zatrudnionych pracowników na łącznie 2 etaty (np. 1 osobę na cały etat i 2 na pół etatu), to po 3 miesiącach od udzielenie pożyczki musisz mieć tyle samo “zapełnionych etatów” w firmie (nie musi to być taka sama konfiguracja jak przed jej udzieleniem, ale np. 4 osoby po pół etatu lub 2 osoby na cały etat).

Jednorazowe świadczenie postojowe dla przedsiębiorców

O świadczenie możesz się ubiegać, jeżeli wystąpienie COVID-19 spowodowało przestój gospodarczy w Twojej działalności oraz spełnisz szereg innych warunków. Postojowe ma charakter jednorazowy, ale możesz się o nie starać po raz kolejny. Dotyczy ono przede wszystkim samozatrudnionych z uwagi na niski limit przychodów.

Jednorazowe świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych

Jeżeli jesteś zatrudniony na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia bądź innych umów do których stosuje się przepisy o umowach cywilnoprawnych, Ty albo Twój pracodawca może się ubiegać o jednorazowe świadczenie. Abyś je otrzymał, muszą być spełnione pewne warunki, m. in. w firmie nastąpił przestój spowodowany COVID-19. Świadczenie jest jednorazowe, chociaż będziesz można się o nie ubiegać kilka razy.

Dopłaty do pensji pracowniczych – pierwsza opcja

Pracodawca, niezależnie od ilości zatrudnianych pracowników, może skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS ze środków FGŚP. Wybierając z tę ścieżkę, możesz się ubiegać o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w ramach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru pracy. Świadczenie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy.

Dopłaty do pensji pracowniczych – druga opcja

Pracodawca mikro, mały, i średni, tj. zatrudniający do 249 pracowników, może alternatywnie skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS na podstawie umowy ze starostą. Wybierając z tę ścieżkę, możesz się ubiegać o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, jeżeli odnotowałeś znaczny spadek obrotów gospodarczych.

Nie możesz otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych – wyklucza się dofinansowanie pensji w wariancie 1 i 2 i dofinansowanie składek ZUS od tych pensji z jednoczesnym zwolnieniem ze składek ZUS dla mikroprzedsiębiorcy.

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia innych pracowników, może uzyskać wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli zanotowałeś spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, jesteś na samozatrudnieniu i spełniasz inne wymagania, możesz się ubiegać o taką pomoc.

Nie możesz otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Rozłożenie składek do ZUS-u na raty lub ich zapłata w późniejszym terminie

Jeżeli nie jesteś w stanie zapłacić składek społecznych w terminie, możesz skorzystać z rozłożenia należności ZUS-u na raty za okres od stycznia 2020 lub odroczenia ich zapłaty bez opłaty prolongacyjnej. 

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, rozłożeniu go na raty lub umorzeniu

Jeżeli nie chcesz stracić płynności finansowej w Twojej firmie, możesz złożyć wniosek o:

  • przedłużenie terminu zapłaty podatku, wcześniejszych zaległości podatkowych i odsetek, 
  • rozłożenie podatku na raty, jeżeli nie jesteś w stanie zapłacić go w całości, 
  • umorzenie wcześniejszych zaległości podatkowych, odsetek lub opłaty prolongacyjnej.

Odliczenie strat z 2020 roku w zeznaniu za 2019

Możesz odliczyć poniesione straty w 2020 roku od dochodu z poprzedniego roku. Dzięki temu zmniejszysz podstawę opodatkowania i otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku. Nie możesz jednorazowo obniżyć dochodu o kwotę większą niż 5 000 000 zł. Możesz ją rozliczyć również w następnych pięciu latach. 

Chcesz wiedzieć więcej? Które formy pomocy Ci przysługują?

Na naszym blogu będziemy w kolejnych wpisach szczegółowo omawiać wymienione rozwiązania w zakresie pomocy przedsiębiorcom.

To nie wszystkie ulgi i warianty pomocy, z których możesz skorzystać. Skontaktuj się z nami, rozliczymy Twoją firmę i pomożemy Ci przygotować niezbędne dokumenty i powiemy Ci, z których ulg i pomocy rządowych możesz skorzystać.