Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

Ubezpieczenie nie musi wchodzić w skład świadczenia kompleksowego

Jeżeli uznać, że ubezpieczenie jest elementem świadczenia złożonego, jego związek z przedmiotem ubezpieczenia musi być wystarczająco wyraźny. Jeżeli ubezpieczenie zawarte jest w drodze odrębnej umowy i dotyczy przedmiotów które nie są związane z zawieranym kontraktem a stronom przysługuje wybór świadczeniodawcy usług ubezpieczeniowych i możliwość wyboru zakresu polisy – usługa ubezpieczeniowa jest odrębnym świadczeniem i korzysta ze zwolnienia VAT.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą na stronie podatkomat.pl