Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

ARTYKUŁY

woda źródlana VAT

Woda źródlana ze stawką VAT

Sieć handlowa wystąpiła z wnioskiem o interpretacji w którym zwróciła się z zapytaniem o możliwość doliczenia do sprzedawanej wody źródlanej obniżonej stawki VAT zamiast podstawowej.

Argumentowała, że zarówno woda pitna dostarczana wodociągami (8%) jak i woda źródlana (23%) spełniają te same normy jakościowe, z tego też względu do sprzedaży wody źródlanej zdaniem wnioskodawcy można stosować stawkę obniżoną. Spór ostatecznie rozstrzygnął NSA wskazując, iż sprzedaż wody źródlanej opodatkowana powinna być stawką podstawową. Sąd argumentował, że różnica pomiędzy wodą z kranu a wodą źródlaną jest istotna z punktu widzenia konsumenta – gdyby ten jej nie dostrzegał, nie kupowałby wody źródlanej.

Leave a Reply