Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

ARTYKUŁY

Zabezpieczenie zamiast interpretacji?

Ministerstwo Rozwoju opublikowało pierwszą odmowę wydania opinii zabezpieczającej – od lipca ubiegłego roku podatnicy mogą starać się o wydanie opinii zabezpieczającej gwarantującej prawidłowość postępowania w wypadku działań mających skutkować oszczędnościami podatkowymi.

Co ciekawe, w powyższym okresie (od lipca 2016) ministerstwo kilkaset razy odmówiło wydania interpretacji indywidualnej wskazując na możliwość zastosowania przepisów przeciw unikaniu opodatkowania, czyniąc opinię zabezpieczającą jedynym sposobem na zagwarantowanie prawidłowości postępowania. Koszt związany z wydaniem interpretacji indywidualnej wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego, koszt wydanie opinii zabezpieczającej – 20 tyś zł.

Leave a Reply