Podatkomat | ul. Stargardzka 2-2A | 54-156 Wrocław | tel. +48 71 707 02 77

ARTYKUŁY

Zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku

Od 1 stycznia 2017 r. w związku ze zmianą art. 27 ust. 1b ustawy o PIT inaczej będzie rozliczana kwota wolna od podatku.

Po pierwsze zmieni się nieco sposób obliczania i pobierania zaliczek na PIT w ciągu roku:

  • Gdy zaliczki na podatek dochodowy wylicza płatnik (zakład pracy) i dochód pracownika nie przekracza 85.528 zł, sposób ich wyliczania jest taki sam, jak w latach ubiegłych. Po przekroczeniu tej kwoty zastosowanie znajdzie stawka 32%, i wtedy też płatnik musi zaprzestać pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek.
  • Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy wybrali lub musieli zastosować opodatkowanie według skali podatkowej będą obliczać zaliczki tak jak do tej pory.

Po drugie, w rozliczeniu rocznym (za rok 2017) podatnicy będą musieli dokonać korekty kwoty zmniejszającej podatek wyliczonej w nieco skomplikowany sposób, gdyż podatnicy, których podstawa opodatkowania:nie przekroczy 6.600 zł będą mieli prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1.188 zł,

  • przekroczy 6.600 zł, ale nie przekroczy 11.000 zł będą mieli prawo do zmniejszającej podatek w wysokości między 1.188 zł a 556,02 zł, wyliczanej wg art. 27 ust. 1b ustawy o PIT
  • przekroczy 11.000 zł, ale nie przekroczy 85.528 zł będą mieli prawo do zmniejszającej podatek w wysokości 556,02 zł,
  • przekroczy 85.528 zł, ale nie przekroczy 127.000 zł będą mieli prawo do zmniejszającej podatek w wysokości między 556,02 zł a 0,00 zł, wyliczanej wg art. 27 ust. 1b ustawy o PIT

Leave a Reply